Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - open club - evenementen
 Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - Open club - Evenementen 
Bekijk alle berichten

Updates beweeg- & sportakkoord

Lees verder

Evaluatie beweeg- & sportakkoord

Achterhoek in Beweging is op verschillende fronten actief om de verbinding te maken en stappen te maken om het Achterhoeks sportlandschap toekomstbestendig te maken.

Naast organisatieontwikkelingen vinden er gesprekken plaats met nieuwe potentiële partners. In samenwerking met 8 gemeenten zoeken we naar de verbinding sport & preventie binnen de diverse regelingen.

Na 3 jaar activatie regionaal beweeg- & sportakkoord, is er ook een moment gekomen om te evalueren én - waar nodig - de doelen en activiteiten aan te passen. Aankomende maanden zullen we als team in samenwerking met gemeenten en partners deze slag gaan maken.

Update sportakkoord 2.0

Op 14 december 2022 is het Hoofdlijnen Sportakkoord II SPORT VERSTERKT ondertekend door vier strategische partners: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten/Vereniging van Nederlandse Gemeenten én Platform Ondernemende Sportaanbieders. Samen slaan zij de handen ineen om drie ambities te realiseren:  

  1. Het versterken van het Fundament;
  1. Het vergroten van het Bereik;
  1. Het meer zichtbaar maken van de Betekenis van sport.  

De komende maanden staan in het teken van de uitwerking en uitvoering van dit Hoofdlijnen akkoord. In het ambitiedocument staat een eervolle vermelding over onze regionale samenwerking: ingesleten patronen zijn doorbroken en succesvolle resultaten worden er geboekt. Aankomende periode volgen meer duidelijkheid over de verbintenis tussen Nationaal Sportakkoord II en Achterhoek in Beweging.

Meer nieuws

Nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht