Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - open club - evenementen
 Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - Open club - Evenementen 
Bekijk alle berichten

Resultaten Achterhoekse sportaanbieders-monitor

Lees verder

In het voorjaar van 2022 hebben 138 sportaanbieders deelgenomen aan de Achterhoekse sportaanbiedersmonitor. Over deze resultaten is Achterhoek in Beweging in de periode september-december 2022 in gesprek gegaan. Uit gesprekken met onder andere de gemeenten bleek dat men benieuwd is naar eventuele verschillen tussen “soorten” sportaanbieders. Dit is wat we vonden:

Teamsporten versus individuele sporten

Vacatures


Aanbieders van teamsporten hebben vaker vacatures dan aanbieders van individuele sporten. Ook geven zij vaker aan dat dit vacatures voor cruciale posities betreft.  

Knelpunten


Aanbieders van teamsporten geven vaker aan dat zij moeite hebben met het behouden van leden en met de aanwas van jeugdleden. Wanneer we echter kijken naar de ledentallen, dan hebben aanbieders van teamsporten meer aanmeldingen bij de jeugd dan aanbieders van individuele sporten.  

Aanbieders van individuele sporten geven vaker aan dat zij de grootste uitdaging hebben rondom de vergrijzing van het ledenbestand en dat zij tekorten ervaren bij het vinden van geschikte vrijwilligers.  

Organisatie


Aanbieders van teamsporten hebben vaker de fysieke en sociale veiligheid op orde. Zo is er vaker sprake van de aanwezigheid van voldoende verlichting, gecertificeerde materialen, een vertrouwenscontactpersoon en/of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van vrijwilligers.

Binnen sporten of toch buiten sporten?

Sportaanbieders van binnensporten werden vergeleken met aanbieders van buitensporten.

Accommodatie


Aanbieders van buitensporten hebben vaker een eigen complex of kantine. Zij geven dan ook vaker aan dat zij uitdagingen ervaren rondom hun accommodatie en/of wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de drank- en horecawet.  

Knelpunten


Naast de accommodatie hebben sportaanbieders van buitensporten vaker moeite met het vinden van vrijwilligers. Dit betreft vooral de overige vrijwilligers. Aanbieders van binnensporten hebben vaker moeite met het vinden van bestuursleden en trainers. Ook hebben aanbieders van binnensporten vaker een dalend ledental.  

Organisatie


Financieel zijn aanbieders van buitensporten iets gezonder en hebben vaker beleidsplannen op thema’s als sponsoring, vrijwilligers- en/of jeugdbeleid. Hebben aanbieders van buitensporten de fysieke veiligheid vaker op orde (protocol fysieke veiligheid en voldoende verlichting), het zijn de aanbieders van binnensporten die de sociale veiligheid vaker geregeld hebben (vertrouwenscontactpersoon en/of een VOG van vrijwilligers).

Verenigingen en commerciële sportaanbieders


In 2022 is er bewust voor gekozen om de monitor uit te zetten onder alle sportaanbieders (verenigingen en commerciële aanbieders). Daarnaast zijn we er trots op dat binnen verenigingen, veel verschillende clubs hebben gereageerd. In deze alinea maken we daarom onderscheid tussen verenigingen standaard (denk aan sporten als voetbal, volleybal, tennis, zwemmen et cetera), verenigingen andersoortig (denk aan sporten als schietsport, motorsport, denksporten, kegelen, touwtrekken) en commerciële aanbieders (zoals fitnessscholen).  

Knelpunten

De voornaamste knelpunten voor verenigingen zijn kader en leden en zij hebben dan ook vaker vacatures dan commerciële aanbieders. Standaard verenigingen hebben vooral moeite met het behoud van leden en met de motivatie van leden. Andersoortige clubs hebben vooral last van een vergrijzing van het ledenbestand, een dalend ledental en de gering aanwas van leden.  

Organisatie

Standaard sporten hebben vaker beleidsplannen dan andersoortige sporten. Commerciële aanbieders maken geen onderscheid tussen allerlei thema’s en werken bijna altijd met een algemeen beleidsplan. Hierin is de fysieke veiligheid vaak geregeld en deze is meestal op orde. Ook aanbieders van standaard sporten hebben de fysieke veiligheid vaak voor elkaar. Als het gaat om de sociale veiligheid dan laten commerciële aanbieders het vaak bij een vertrouwenscontactpersoon en/of VOG. Standaard verenigingen organiseren meer op het gebied van sociale veiligheid zoals een meldplicht, meldprotocol en een beleidsplan seksuele intimidatie.  

De populariteit van tennis en padel

In de coronatijd deden veel tennisverenigingen het goed en daar komt de populariteit van padel bij. De vraag rees daarom of er verschillen zijn tussen sportaanbieders van tennis/padel en sportaanbieders van andere sporten.  


Ledentallen


Aanbieders van tennis/padel zijn gemiddeld groter dan andere sportaanbieders. Ook hebben zij meer aan- en afmeldingen bij meldingen zowel de jeugd als de senioren (18+ jaar). Het aantal aanmeldingen ligt hoger dan het aantal afmeldingen.  

Knelpunten


Aanbieders van tennis/padel geven vaker aan dat zij moeite hebben om geschikt kader te vinden en hebben minder vaak moeite met de aanwas van leden en een daling van het ledental.

Organisatie


Aanbieders van tennis/padel zijn vaak financieel gezonder: 80% is (zeer) gezond. Ook werken zij vaker amen met de gemeente, andere sportverenigingen en/of het onderwijs en hebben zij beleidsplannen. Ze hebben de fysieke veiligheid vaker op orde (gecertificeerde materialen, opgeleide trainers, voldoende verlichting en veilige routes), maar de sociale veiligheid is minder vaak geborgd.  

Meer nieuws

Nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht