Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - open club - evenementen
 Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - Open club - Evenementen 

Achterhoekse topsport inspireert breedtesport

Lees verder

Achterhoek in Beweging is gestart met een verkenning rondom het koppelen van de private sector (bedrijven) aan de publieke sector (overheid en andere maatschappelijke organisaties) om samen te werken aan topsport als inspiratie voor de breedtesport. Elke Achterhoeker gloeit toch van trots op het moment dat een streekgenoot goede prestaties behaalt op EK’s, WK’s of Olympische Spelen!

Met de samenwerkingspartners zoals NOC*NSF, Papendal, de Provincie Gelderland, Topsport Gelderland, de 8 Achterhoekse gemeenten en Achterhoekse bedrijven wordt nu gekeken waar er logische verbindingen te maken zijn rondom 4 pijlers:

  1. Het ondersteunen van topsporters
  2. Talentenacademies
  3. Topsportwedstrijden/-evenementen
  4. Sportfaciliteiten

Door deze pijlers te koppelen aan de activiteiten die al binnen het regionale sport- en beweegakkoord worden gedaan voor de breedtesport willen we topsport gebruiken als inspiratie om de leefbaarheid van de Achterhoek te versterken en de aantrekkelijkheid van de Achterhoek te vergroten; samen trots op de Achterhoek!

Meer nieuws

Nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht